Acasă Actualitatea Vrei să te faci polițist? Încadrări directe în cadrul IPJ Satu Mare

Vrei să te faci polițist? Încadrări directe în cadrul IPJ Satu Mare

0

Inspectoratul de Poliţie Județean Satu Mare, cu sediul în municipiul Satu Mare, str. Mihai Viteazul, nr.11, județ Satu Mare, organizează concurs cu recrutare din sursă externă, pentru ocuparea a 11 posturi vacante de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează:

POSTURILE SCOASE LA CONCURS:

 1. 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Dorolț, din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Satu Mare, poziția 623 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare,
 2. 1  post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Terebești, din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Beltiug, poziția 660 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare,
 3. 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Viile Satu Mare, din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Beltiug, poziția 663 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare,
 4. 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Pișcolt, din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Petrești, poziția 683 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare,
 5. 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Supur, din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Tășnad, poziția 727 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare,
 6. 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Bogdand, din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Satu Mare, poziția 703 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare,
 7. 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Hodod, din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Satu Mare, poziția 713 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare,
 8. 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Cehal, din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Satu Mare, poziția 707 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare,
 9. 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Moftin, din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Carei, poziția 754 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare,
 10. 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Berveni, din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Carei, poziția 739 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare,
 11. 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Cămârzana, din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Cămârzana,  poziția 775 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare,

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). 
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă   pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 13.  să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
 14. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 15. să dețină permis de conducere, categoria ”B”;
 16. să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter secret de serviciu;
 17. să deţină/obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare şi poliţist rutier.

REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

Înscrierea se realizează, în perioada _13.09 – 24.09.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.09.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail sursaexterna@sm.politiaromana.ro.

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 24   .09.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

PROBE DE CONCURS :

 1. Proba de evaluare a performanței fizice – probă eliminatorie

Data, ora şi locul unde se va desfăşura proba de evaluare a performanţei fizice se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare,  https://sm.politiaromana.ro, Secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs.

 1. Proba scrisă – test scris, tip grilă

CALENDAR ORIENTATIV AL CONCURSULUI:

13.09.2021 – 24.09.2021 Perioada de înscriere la concurs, inclusiv în zilele nelucrătoare
01.10.2021Activitatea de analiză a dosarelor și validarea/invalidarea candidaturilor
05.10.2021Publicarea anunțului de validare/invalidare a candidaturilor
11.10.2021 – 19.10.2021Desfășurarea probei de evaluare a performanței fizice
23.10.2021Desfășurarea probei scrise
23.10.2021Publicarea rezultatelor la proba scrisă
24.10.2021Depunerea contestațiilor la proba scrisă
25.10.2021 – 26.10.2021Rezolvarea  contestațiilor la proba scrisă și publicarea rezultatelor finale

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare la nr. de tel. ­­­­­0261/807777, int. 20667, 20668 , de  luni până joi, în intervalul orar 09.00 – 16.00 și vineri în intervalul orar 09.00 – 14.00.

Articolul precedentHoții timișoreni au venit la Satu Mare să fure
Articolul următorS-au pus în vânzare biletele la 2021 GAZPROM European Table Tennis Team Championships de la Cluj Napoca

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here