Acasă Informativ Tot mai multe mămici laudă UPU Satu Mare!

Tot mai multe mămici laudă UPU Satu Mare!

0

Într-o lume plină de agitație și îngrijorare, experiențele la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare continuă să ofere lumini de speranță și confort pentru cei care trec prin momente dificile. Recent, un mesaj emoționant postat de către o mamă, doamna L.A.B. din grupul Mămici din Satu Mare, a atras atenția asupra experienței pozitive trăite la Unitatea de Primire a Urgențelor (UPU) Satu Mare.

Azi ne-am petrecut ziua la UPU, de dimineață am mers cu fata (8 ani) cu voma de cum s-a trezit și după ce am ajuns acasă cu ea am mers cu cel mic (1 an) cu alergie. Amândoi mi-au încercat răbdarea de mamă într-o singură zi. Am mers foarte calmă deși puțin îngrijorată, deoarece în general sunt copii sănătoși. Unde vreau să ajung este că am dat de personal foarte calm și de ajutor, asistentele m-au ajutat cu bagajul piticului, cu el am așteptat 10 minute până să intrăm iar cu fata vreo 30 minute. Doamna doctor de excepție, simpatică… micuță de înălțime și slabuță, mai în vârstă dar foarte calmă și explicită (dacă vede postarea… VA MULȚUMESC). Consider că depinde foarte mult cu ce atitudine/energie mergem la spital și dacă suntem răbdători și înțelegători, totul iese bine! Mulțumesc personalului UPU! 🥰” a scris doamna L.A.B.

Este clar că atitudinea și implicarea personalului medical au avut un impact profund asupra acestei mame și a experienței sale la spital. Calmul și profesionalismul de care au dat dovadă asistentele și medicul au contribuit la confortul și siguranța ei într-un moment de stres și îngrijorare legate de sănătatea copiilor săi.

Aprecierea și recunoștința exprimate de doamna L.A.B. reflectă eforturile depuse de personalul medical pentru a oferi îngrijire de calitate și suport emoțional pacienților și familiilor lor. Aceste cuvinte de mulțumire sunt o mărturie a relației de încredere și respect reciproc între comunitate și profesioniștii din domeniul sănătății.

English version

In a world full of hustle and bustle, experiences at Satu Mare County Emergency Hospital continue to offer rays of hope and comfort for those going through difficult times. Recently, an emotional message posted by a mother, Mrs. L.A.B., from the Moms’ Group in Satu Mare, drew attention to the positive experience she had at the Emergency Department (ED).

“Today we spent the day at the ED, in the morning I went with my daughter (8 years old) with vomiting as soon as she woke up and after we got home with her, I went with the little one (1 year old) with an allergy. Both tested my patience as a mother in a single day. I went very calmly though a little worried, because generally the children are healthy. What I want to get to is that I encountered very calm and helpful staff, the nurses helped me with the little one’s luggage, with him we waited 10 minutes until we entered and with my daughter about 30 minutes. The doctor was exceptional, nice… small in height and slim, older but very calm and explicit (if she sees the post… THANK YOU). I consider that it depends a lot on the attitude/energy with which we go to the hospital and if we are patient and understanding, everything turns out well! Thank you to the ED staff! 🥰” wrote Mrs. L.A.B.

It is clear that the attitude and involvement of the medical staff had a profound impact on this mother and her hospital experience. The calmness and professionalism shown by the nurses and the doctor contributed to her comfort and reassurance in a moment of stress and worry about the health of her children.

The appreciation and gratitude expressed by Mrs. L.A.B. reflect the efforts made by the medical staff to provide quality care and emotional support to patients and their families. These words of thanks are a testimony to the relationship of trust and mutual respect between the community and healthcare professionals.

Adsense

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.