Acasă Actualitatea Spitalul din Carei, bun de plată! Persoană decedată confundată

Spitalul din Carei, bun de plată! Persoană decedată confundată

0

Spitalul Municipal din Carei și un angajat al unității medicale au fost obligați de Tribunalul Satu Mare să plătească daune morale în valoare de 15.000 de lei unei familii al cărei membru decedat a fost confundat cu o altă persoană. Sentința nu este definitivă, conform ziare.com.

Soția și cei doi copii ai unui bărbat decedat din cauza COVID în septembrie 2020 la Spitalul Municipal din Carei au dat în judecată unitatea medicală și un angajat al acesteia, cerând daune morale în valoare de 300.000 de lei, deoarece nu au putut vorbi cu soțul sau tatăl lor în ultimele clipe ale vieții sale. În plus, după deces, familia a primit cadavrul unei femei, iar bărbatul decedat a fost înmormântat de o altă familie.

În timpul procesului de la Tribunalul Satu Mare, reclamanții au argumentat că bărbatul decedat s-a îmbolnăvit și a fost dus la camera de urgență cu diagnosticul confirmat de pneumonie și suspiciune de COVID-19, unde a rămas spitalizat timp de aproximativ două-trei ore. În după-amiaza zilei de 5 septembrie 2020, bărbatul a fost confirmat cu COVID-19 și transferat la Secția de Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Municipal din Carei, care era desemnat ca spital suport pentru COVID.

Familia susține că începând din 5 septembrie și până în 14 septembrie, când a murit, fiica bărbatului a sunat de mai multe ori la spital pentru a se interesa de starea tatălui său, primind de fiecare dată răspuns că acesta se simte mai bine, dar are probleme de respirație. Au cerut să vorbească cu el sau măcar să-i audă vocea pentru a-l încuraja, dar li s-a promis de fiecare dată că vor putea vorbi cu el, fără a li se permite însă să aibă o conversație telefonică.

La data de 14 septembrie, familia a fost anunțată că bărbatul a decedat. Fiind în izolare, familia nu a putut merge la spital pentru a identifica corpul și a ridica decedatul decât în data de 18 septembrie. Când au mers la spital pentru a-și identifica tatăl, fiica bărbatului a descoperit că persoana decedată este, de fapt, o femeie.

Practic, îngrijitorul din cadrul spitalului responsabil de curățenie și eliberarea cadavrelor a confundat corpurile neînsuflețite, iar bărbatul decedat a fost înmormântat de rudele femeii. În urma plângerilor făcute de familii, au fost deschise două dosare penale, care au fost clasate. Cu toate acestea, ancheta a permis deshumarea cadavrului bărbatului și predarea lui familiei.

Trauma emoțională prin care au trecut atunci când au ajuns la Spitalul Municipal din Carei pentru a identifica persoana care le-a fost soț și tată și au constatat că acesta lipsește, le-a cauzat dureri profunde care i-au afectat pe ei și îi afectează în continuare, mai ales că defunctul a fost preot și, în această calitate, a crezut ferm în sacralitatea slujbei funerare, care, în ceea ce-l privește, a devenit o batjocură, inițial nefiind îndreptată spre el. Pierderea soțului și a tatălui, urmată de încurcarea cadavrelor, le-a cauzat traume psihice grave și întârziate, manifestate în prezent,” a declarat avocatul familiei în proces.

English version

The Municipal Hospital of Carei and an employee of the medical facility have been ordered by the Satu Mare Tribunal to pay moral damages of 15,000 lei to a family whose deceased member was mistaken for another person. The sentence is not final, according to ziare.com.

The wife and two children of a man who died from COVID in September 2020 at the Municipal Hospital of Carei sued the medical unit and one of its employees, demanding moral damages of 300,000 lei because they could not speak to their husband or father in his final moments. Additionally, after his death, the family received the body of a woman, and the deceased man was buried by another family.

During the trial at the Satu Mare Tribunal, the plaintiffs argued that the deceased man fell ill and was taken to the emergency room with a confirmed diagnosis of pneumonia and suspicion of COVID-19, where he remained hospitalized for approximately two to three hours. In the afternoon of September 5, 2020, the man was confirmed with COVID-19 and transferred to the Intensive Care Unit of the Municipal Hospital of Carei, which was designated as a COVID support hospital.

The family claims that from September 5 until September 14, when he died, the man’s daughter called the hospital several times to inquire about her father’s condition, receiving each time the response that he was feeling better but had breathing problems. They requested to speak with him or at least hear his voice to encourage him, but each time they were promised that they would be able to speak with him, without being allowed to have a phone conversation.

On September 14, the family was informed that the man had passed away. Being in isolation, the family could not go to the hospital to identify the body and pick up the deceased until September 18. When they went to the hospital to identify their father, the man’s daughter discovered that the deceased person was, in fact, a woman.

In practice, the hospital caretaker responsible for cleaning and releasing the bodies confused the deceased bodies, and the deceased man was buried by the woman’s relatives. As a result of complaints made by the families, two criminal cases were opened, which were closed. However, the investigation allowed for the exhumation of the man’s body and its delivery to the family.

“The emotional trauma they went through when they arrived at the Municipal Hospital of Carei to identify the person who was their husband and father and found that he was missing, caused them profound pain that has affected them and continues to affect them, especially since the deceased was a priest and, in this capacity, firmly believed in the sanctity of the funeral service, which, as far as he was concerned, became a mockery, initially not directed towards him. The loss of the husband and father, followed by the confusion of the bodies, caused them severe and delayed psychological trauma, manifested to this day,” said the family’s lawyer in the trial.

Adsense

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.