Acasă Educație Școala Octavian Goga îi invită pe sătmăreni la expoziție! Peste 300 de...

Școala Octavian Goga îi invită pe sătmăreni la expoziție! Peste 300 de copii la concursul Anotimpurile

0

Școala Gimnazială Octavian Goga ne informează despre prima ediție a concursului dedicat anotimpurilor. În continuare vă prezentăm detaliile care ne-au fost oferite.

Prin acţiunile pe care le desfășurăm în cadrul proiectului educațional ”ANOTIMPURILE ÎN CULOARE ȘI SĂRBĂTOARE”, dorim să valorificăm sărbătorile și tradițiile de primăvară, să aducem un aport la eficientizarea demersului didactic, la creşterea calităţii educaţiei, să îmbunătăţim relaţiile de colaborare între cadrele didactice, să favorizăm schimburi de informaţii și de promovare a bunelor practici.

Inițiatoarele proiectului sunt Profesor pentru invatamant primar Margareta Sucitu , Profesor limba si literatura romana Cristina Chereji si Director, Profesor Corina Chindris.

Diseminarea proiectului se va realiza prin editarea revistei cu ISSN „Tradiții și obiceiuri de primăvară”, în care vor fi publicate lucrările cadrelor didactice, participante la acest proiect.

La concursul ,,Primăvara, anotimpul renașterii”, din cadrul Proiectului „Anotimpurile în culoare și sărbătoare” s-au înscris peste 300 de copii din peste 30 de școli din județul Satu Mare, dar și din țară. De asemenea, ne mândrim cu participarea unui număr mare de copii  pasionați de desen din orașul Chișinău, Republica Moldova.

Vă invităm să vedeți lucrările artistico-plastice ce vor fi expuse în incinta Muzeul de Artă, Satu Mare, din data de 15.03. până în 21.03.2024.

Prin activităţile acestui proiect, dorim să arătăm că natura are o structură complexă, pentru că dispune de forţe variate  este fascinantă şi ne stârnește permanent curiozitatea. Multitudinea de culori nu poate fi redată în picturi nici de cel mai desăvârşit pictor, natura însăşi poate fi numită ,,PICTORUL SUPREM”. Şi, apoi, ce-ar însemna o lume lipsită de culori? Cât de greu ne-ar fi să o descriem în cuvinte! Culorile ca şi muzica, conferă sufletului nostru bucurie, căldură și linişte sufletească. Deși de nenumărate ori ființa umană a încearcat, prin diferite mijloace, să deslușească tainele întregului univers, aceasta nu a reușit să-i știrbească frumusețea. Numărul variat de flori, de vietăți,  forme şi cromatica de care dispune, au oferit inepuizabile modalităţi de realizare a unor tablouri și colaje.

Prin prisma acestui concurs, ne-am propus să oferim copiilor posibilitatea de a se exprima în funcţie de posibilităţile sale individuale indiferent dacă desenează floarea lui preferată sau construieşte colajul unui parc în care visează să alerge într-o bună zi, ori imită cu vocea sa cristalină privighetoarea, semnalul este receptat de mintea şi sufletul lui.

Dorim ca activităţile desfășurate să pună accentul pe caracterul formativ şi practic-aplicativ al activităţii copiilor, precum şi antrenarea lor în acţiuni de cercetare, de percepere şi redare a frumosului, dezvoltând abilităţi,  aptitudini şi capacităţi psiho-motrice şi creative.

Chiar dacă nu toți elevii vor fi premiați, cu sigurantă că toți sunt câștigători prin faptul că au avut dorința de a se exprima, de a reda ceea ce simt, căci copiii exprimă prin limbaj plastic ceea ce de multe ori, nu pot exprima în cuvinte, ei fiind oricum atraşi de culoare, de diversitatea tehnicilor de lucru, prin care îşi pot dovedi spontaneitatea, creativitatea, pot da frâu liber imaginaţiei  şi fanteziei.

                                                                                                                                   Director, Prof Chindriș Corina

Englis version

The Octavian Goga Middle School informs us about the first edition of the contest dedicated to the seasons. Here are the details provided to us:

Through the actions we undertake within the educational project “SEASONS IN COLOR AND CELEBRATION,” we aim to highlight the spring holidays and traditions, contribute to the efficiency of the didactic process, enhance the quality of education, improve collaboration among teaching staff, and promote the exchange of information and good practices.

The initiators of the project are Primary School Teacher Margareta Sucitu, Romanian Language and Literature Teacher Cristina Chereji, and Director, Teacher Corina Chindris.

The project will be disseminated through the publication of the magazine with ISSN “Spring Traditions and Customs,” which will feature the works of teachers participating in this project.

In the “Spring, the Season of Rebirth” contest, part of the “Seasons in Color and Celebration” Project, over 300 children from over 30 schools in Satu Mare County, as well as from across the country, have enrolled. Additionally, we are proud to announce the participation of a large number of children passionate about drawing from the city of Chisinau, Republic of Moldova.

We invite you to view the artistic works that will be exhibited at the Satu Mare Art Museum from March 15th to March 21st, 2024.

Through the activities of this project, we aim to show that nature has a complex structure, as it possesses varied forces, is fascinating, and constantly arouses our curiosity. The multitude of colors cannot be fully captured in paintings even by the most accomplished painter; however, nature itself can be called the “SUPREME PAINTER.” And what would a world devoid of colors mean? How difficult would it be for us to describe it in words! Colors, like music, bring joy, warmth, and inner peace to our souls. Although humanity has tried countless times, through various means, to unravel the mysteries of the entire universe, it has not succeeded in diminishing its beauty. The varied number of flowers, living beings, shapes, and chromatics available have provided inexhaustible means of creating paintings and collages.

Through this contest, we aim to provide children with the opportunity to express themselves according to their individual abilities, whether they draw their favorite flower, construct a collage of a park where they dream to run one day, or mimic with their crystal-clear voice the nightingale. The signal is received by their mind and soul.

We aim for the activities carried out to emphasize the formative and practical-applicative character of children’s activities, as well as to involve them in research, perception, and reproduction of beauty, developing psychomotor and creative skills, abilities, and capacities.

Even though not all students will be awarded prizes, surely they are all winners because they have had the desire to express themselves, to convey what they feel, as children express through plastic language what they often cannot express in words. They are drawn to color, to the diversity of working techniques through which they can prove their spontaneity, creativity, unleash their imagination, and fantasy.

Director, Prof. Chindriș Corina

Adsense

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.