Acasă Informativ Proiecte liberale pentru un județ mai dezvoltat! Se vor dezbate în ședința...

Proiecte liberale pentru un județ mai dezvoltat! Se vor dezbate în ședința Consiliului Județean

0

Liberalii sătmăreni, în frunte cu deputatul Adrian Cozma au întocmit o serie de proiecte, propuneri, pentru dezvoltarea județului Satu Mare. Fiecare idee a fost motivată și s-a stabilit suma necesară pentru ca acestea să poată fi duse la capăt.

Lista cu priectele:

PROIECTE DE DEZVOLTARE PENTRU SATU MARE !

În urma discuțiilor cu colegii consilieri județeni ai PNL am întocmit o listă cu propuneri pentru a fi dezbătute și sperăm noi aprobate în ședința de lucru a Consiliului Județean Satu Mare pentru aprobarea bugetului. Sunt proiecte care ne interesează pe toți, proiecte care vin în ajutorul administrațiilor locale care au de finalizat obiective și nu în ultimul rând în folosul cetățenilor județului nostru.

1. Modernizarea Secției exterioare Tășnad a Spitalului Județean de Urgență

– Suma necesară: 1.000.000 lei

– Expunere de motive: Spitalul din Tășnad este o unitate medicală importantă pentru localitate și zonele învecinate, oferind asistență medicală de urgență pentru o gamă largă de afecțiuni. Cu toate acestea, din lipsa unor politici concrete din partea consiliului județean, infrastructura spitalului, în special spațiile interioare, s-a deteriorat semnificativ de-a lungul timpului, afectând negativ calitatea asistenței medicale oferite și starea de bine a pacienților și a personalului medical.

2. Achiziționare autoclav

– Suma necesară: 280.000 lei

– Expunere de motive: În prezent, secțiile de pediatrie nu dispun de autoclave de mari dimensiuni, necesare pentru sterilizarea eficientă a echipamentelor medicale și a materialelor sanitare. Achiziționarea a patru autoclave de mari dimensiuni pentru secțiile de neonatologie Satu Mare și pediatrie din Satu Mare, Tășnad și Negrești Oaș este o investiție necesară și urgentă care va aduce beneficii semnificative pacienților, personalului medical și sistemului sanitar în ansamblu. Valoarea unitară a unui autoclav este de aproximativ 70.000 lei.

3. Achiziționare injectomate

– Suma necesară: 90.000 lei

– Secția de pediatrie Satu Mare ar avea nevoie de 10 bucăți.

4. Achiziționare aparatură și mentenanță – Secția de gastroenterologie

– Suma necesară: 300.000 lei

– Se impune achiziționarea unui sistem de reprocesare endoscop, echipamente accesorii și kit de mentenanță.

Introducerea următoarelor obiective la capitolul bugetar 84

5. Amplasarea unor parapeți metalici

– Suma necesară: 160.000 lei

– Expunere de motive: În prezent, drumul DJ109L nu are parapeți metalici pe anumite porțiuni, ceea ce prezintă un risc major pentru siguranța conducătorilor auto și a pasagerilor deși Drumul DJ109L are o serie de curbe periculoase, în special pe porțiunile cu declivitate accentuată. Lipsa parapeților metalici în aceste zone crește semnificativ riscul de accidente, mai ales în condiții meteorologice nefavorabile. Amplasarea parapeților metalici este o soluție relativ ieftină de a îmbunătăți siguranța rutiere pe drumul DJ109L.

6. Modernizare DJ 197 – Călinești-Oaș

– Suma necesară: 2.000.000 lei

– Expunere de motive: Creșterea siguranței traficului: DJ 197 este o rută importantă care deservește localitățile Călinești Oaș, Turț, Bixad și Târșolț. Starea actuală a drumului este precară, cu numeroase denivelări și gropi, ceea ce pune în pericol siguranța rutieră. Modernizarea drumului va duce la o circulație mai fluentă și mai rapidă, reducând timpul de călătorie pentru locuitorii din zonă și pentru cei care tranzitează această zonă, din acest motiv îmbunătățirea traficului din zonă ar avea efecte pozitive și asupra turismului local.

7. Recategorizare și modernizare drum DC 60 Vetiș – Sătmărel

– Suma necesară: 3.000.000 lei

– Expunere de motive: Drumul comunal DC 60 se află în prezent într-o stare precară, fiind impracticabil pe anumite porțiuni. Acest lucru pune în pericol siguranța participanților la trafic și duce la creșterea semnificativă a timpului de călătorie. Pentru a remedia această situație, este necesară preluarea administrării drumului DC 60 de către Consiliul Județean Satu Mare. Acest lucru ar permite accesarea de fonduri pentru modernizarea drumului. Îndeplinirea acestui obiectiv ar face ca timpul de călătorie dintre Doba, Vetiș și Sătmărel – DJ 194 să se înjumătățească.

8. Reabilitare DC 37 Săcășeni – Chegea

– Suma necesară: 1.000.000 lei

– Expunere de motive: Reabilitarea drumului DC 37 este o investiție necesară care va duce la creșterea siguranței traficului, reducerea timpului de călătorie și stimularea economiei locale.

9. Reabilitare DC 104 Socond – Stâna

– Suma necesară: 1.000.000 lei

– Expunere de motive: Datorită stării actuale a drumului și a pericolului de accidente se impune reabilitarea acestuia.

10. Reabilitare DJ109K

– Suma necesară: 3.000.000 lei

– Expunere de motive: Îndeplinirea acestui obiectiv ar avea efecte pozitive asupra economiei locale și a turismului județean. DJ 109K este o rută importantă care deservește localitățile Bixad, Cămârzana și Târșolț.

11. Modernizarea drumului DJ 193D secțiunea Rușeni – Cionchești

– Suma necesară: 800.000 lei

– Expunere de motive: Starea precară a drumului pune în pericol siguranța cetățenilor din trafic, generând disconfort și risc crescut de accidente. DJ193D este o arteră rutieră vitală pentru economia locală, fiind utilizată zilnic de fermieri pentru transportul cerealelor către punctele de colectare din zonă. Totodată, DJ193D este o cale de acces importantă către școli și unități medicale din zonă. Considerăm că se impune cel puțin pietruirea acestui drum județean până la modernizarea totală a acestuia.

FACEM TREABĂ PENTRU SATU MARE!

English version

The Satu Mare Liberals, led by Deputy Adrian Cozma, have drafted a series of projects and proposals for the development of Satu Mare County. Each idea has been justified, and the necessary funding has been determined to see them through.

List of projects:

DEVELOPMENT PROJECTS FOR SATU MARE!

Following discussions with fellow PNL county councilors, we have compiled a list of proposals to be discussed and, hopefully, approved in the working session of the Satu Mare County Council for the approval of the budget. These are projects that interest us all, projects that assist local administrations in completing objectives, and ultimately benefit the citizens of our county.

Modernization of the External Section of Tășnad Emergency County Hospital
Necessary funding: 1,000,000 lei

Justification: The hospital in Tășnad is an important medical facility for the locality and surrounding areas, providing emergency medical assistance for a wide range of conditions. However, due to the lack of concrete policies from the county council, the hospital’s infrastructure, especially the interior spaces, has significantly deteriorated over time, negatively affecting the quality of medical care provided and the well-being of patients and medical staff.

Acquisition of an Autoclave
Necessary funding: 280,000 lei

Justification: Presently, the pediatric departments lack large autoclaves necessary for the efficient sterilization of medical equipment and sanitary materials. The acquisition of four large autoclaves for the neonatology and pediatric departments in Satu Mare, Tășnad, and Negrești Oaș is a necessary and urgent investment that will bring significant benefits to patients, medical staff, and the healthcare system as a whole. The unit cost of an autoclave is approximately 70,000 lei.

Purchase of Syringe Pumps
Necessary funding: 90,000 lei

The Satu Mare Pediatric Department would need 10 units.

Acquisition of Equipment and Maintenance – Gastroenterology Department
Necessary funding: 300,000 lei

Acquisition of an endoscope reprocessing system, accessories, and maintenance kit.

Introduction of the following objectives in the budget chapter 84

Installation of Metal Guardrails
Necessary funding: 160,000 lei

Justification: Currently, the DJ109L road lacks metal guardrails on certain sections, posing a major risk to the safety of drivers and passengers. The DJ109L road has several dangerous curves, especially on steep sections. The absence of metal guardrails in these areas significantly increases the risk of accidents, especially in unfavorable weather conditions. Installing metal guardrails is a relatively inexpensive solution to improve road safety on the DJ109L road.

Modernization of DJ 197 – Călinești-Oaș
Necessary funding: 2,000,000 lei

Justification: Improving traffic safety: DJ 197 is an important route serving the localities of Călinești Oaș, Turț, Bixad, and Târșolț. The current state of the road is poor, with numerous uneven surfaces and potholes, posing a risk to road safety. Modernizing the road will lead to smoother and faster traffic, reducing travel time for residents and transit travelers, thereby positively impacting local tourism.

Recategorization and Modernization of DC 60 Vetiș – Sătmărel
Necessary funding: 3,000,000 lei

Justification: The current state of the DC 60 communal road is poor, making it impassable in certain sections. This endangers traffic safety and significantly increases travel time. To remedy this situation, it is necessary for the Satu Mare County Council to take over the administration of the DC 60 road. This would allow access to funds for road modernization. Achieving this objective would halve the travel time between Doba, Vetiș, and Sătmărel – DJ 194.

Rehabilitation of DC 37 Săcășeni – Chegea
Necessary funding: 1,000,000 lei

Justification: The rehabilitation of the DC 37 road is a necessary investment that will increase traffic safety, reduce travel time, and stimulate the local economy.

Rehabilitation of DC 104 Socond – Stâna
Necessary funding: 1,000,000 lei

Justification: Due to the current state of the road and the risk of accidents, its rehabilitation is necessary.

Rehabilitation of DJ109K
Necessary funding: 3,000,000 lei

Justification: Achieving this objective would have positive effects on the local economy and county tourism. DJ 109K is an important route serving the localities of Bixad, Cămârzana, and Târșolț.

Modernization of DJ 193D Rușeni – Cionchești Section
Necessary funding: 800,000 lei

Justification: The poor condition of the road endangers the safety of traffic participants, causing discomfort and an increased risk of accidents. DJ193D is a vital road artery for the local economy, being used daily by farmers to transport cereals to collection points in the area. Additionally, DJ193D is an important access route to schools and medical facilities in the area. We believe that at least graveling this county road is necessary until its total modernization.

WE’RE WORKING FOR SATU MARE!

Adsense

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.