Acasă Divertisment Mobilă aruncată într-un coș de gunoi stradal din Satu Mare!

Mobilă aruncată într-un coș de gunoi stradal din Satu Mare!

0

Într-un oraș cu farmec medieval și străzi înguste, unde clădirile vechi își povestesc trecutul și locuitorii își păstrează tradițiile, se desfășoară un fenomen neașteptat și plin de surprize: dansul urban al gunoiului.

În acest teatru al absurdului, protagoniștii sunt sătmărenii care, în loc să își folosească cu cinste coșurile stradale, aleg să le transforme în “instalații” de artă modernă. Nu puține sunt cazurile în care unii sătmăreni își duc sacii de gunoi menajer în aceste coșuri stradale, de lene să le ducă până la containerele destinate pentru acest scop.

Într-o zi obișnuită de iarnă, cu iz de primăvară, o întâmplare neobișnuită a atras atenția localnicilor și a trecătorilor de pe Drumul Careiului. În mijlocul unui coș stradal, care părea să se lupte să își păstreze demnitatea sub greutatea gunoiului, a fost descoperită o piesă de mobilă. Da, ați auzit bine, o mobilă! Corpul vechi și parțial distrus, așezat nonșalant, a devenit noul punct de atracție al cartierului. În loc să fie șoc și dezgust, locuitorii au început să se amuze și să își pună întrebări: “Este o nouă formă de artă contemporană?” sau “Oare ne pregătesc autoritățile o expoziție surpriză?“.

Dar mobilierul uitat nu a fost singura surpriză pe care orașul nostru liniștit a avut-o de oferit. Odată ce știrea s-a răspândit precum focul printre sătmăreni, coșurile stradale au început să fie tratate ca niște panouri de artă în aer liber. În fiecare dimineață, localnicii descopereau noi “opere de artă” în coșurile stradale – de la lămpi vechi și mese lipsite de picioare, până la diverse obiecte casnice, care păreau să fie expuse într-o galerie bizară.

Se pare că pentru unii sătmăreni, coșurile stradale reprezintă mai mult decât niște simple containere de gunoi – ele sunt terenul perfect pentru a-și etala creativitatea sau pentru a-și “elibera” spațiul din casă.

(Textul de mai sus este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Însă există mulți sătmăreni nesimțiți care-și duc sacii cu gunoi în coșurile stradale!)

English version

In a city with medieval charm and narrow streets, where old buildings narrate their past and residents uphold traditions, an unexpected and surprising phenomenon unfolds: the urban dance of garbage.

In this theater of the absurd, the protagonists are the residents of Satu Mare who, instead of using street bins with dignity, choose to turn them into “installations” of modern art. Not few are the cases where some Satu Mare residents carry their household garbage bags to these street bins, out of laziness to take them to the designated containers for this purpose.

On an ordinary winter day, with a hint of spring, an unusual incident caught the attention of locals and passersby on Drumul Careiului. In the midst of a street bin, struggling to maintain its dignity under the weight of garbage, a piece of furniture was discovered. Yes, you heard it right, furniture! The old and partially destroyed piece, casually placed, became the new attraction point of the neighborhood. Instead of shock and disgust, residents began to amuse themselves and ask questions: “Is this a new form of contemporary art?” or “Are the authorities preparing a surprise exhibition for us?”.

But the forgotten furniture was not the only surprise our tranquil city had to offer. Once the news spread like wildfire among Satu Mare residents, street bins began to be treated as open-air art panels. Every morning, locals discovered new “artworks” in the street bins – from old lamps and legless tables to various household items, seemingly displayed in a bizarre gallery.

It seems that for some Satu Mare residents, street bins represent more than simple garbage containers – they are the perfect ground to showcase their creativity or to “liberate” space in their homes.

(The above text is a satire and should be treated as such. However, there are many inconsiderate Satu Mare residents who dispose of their garbage bags in street bins!)

Adsense

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.