Acasă Actualitatea FOTO. O comună din Satu Mare își face steag! Marcel Ciolacu a...

FOTO. O comună din Satu Mare își face steag! Marcel Ciolacu a aprobat modelul

0

În 21 februarie 2024, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației marchează un moment important în procesul de reglementare locală prin anunțarea deschiderii procedurii de transparență decizională pentru elaborarea proiectului de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea modelului steagului comunei Păulești, situată în județul Satu Mare.

Proiectul de act normativ are ca obiect de reglementare aprobarea steagului comunei Păulești, județul Satu Mare. Această inițiativă își propune să confere comunității locale un simbol distinctiv, care să reflecte identitatea, valorile și tradițiile locului.

Descrierea steagului

Steagul comunei Păulești reprezintă o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea drapelului de 2/3 compus astfel: pe fond galben este încadrată central stema comunei.

Deasupra coroanei murale este trecută denumirea unității adminitrativ teritoriale ʺCOMUNA PĂULEȘTIʺ cu litere mari albastre, iar în partea inferioară ʺ JUDEȚUL SATU MAREʺ cu litere mari albastre.

Descrierea stemei

Stema comunei Păulești se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în bară.

În dreapta sus, în câmp roșu se află un călăreț cu plete și având capul descoperit, ce poartă un pieptar de zale, îmbrăcat peste o cămașă lungă până la coapse, și are pe umeri o mantie scurtă, care flutură în vânt. Vestimentația este completată de pantaloni strânși pe picior și de cizme înalte până la genunchi. Călărețul ține în mâna stângă o sabie ridicată, iar în dreapta frâul unui cal cabrat spre stânga, totul de aur.

În stânga jos, în câmp albastru se află șase spice de grâu, de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Călărețul face aluzie la voievodul Menumorut, a cărui stăpânire se întindea în zonă.

Vestimentația și postura sugerează vitejia și lupta pentru libertate.

Cele șase spice de grâu indică numărul satelor componente ale comunei și reprezintă bogăția locurilor și hărnicia locuitorilor.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Combinația cromatică folosită corespunde regulilor heraldice, iar culorile ce se regăsesc sunt:

  • galben -simbolizează lumina, soarele, căldura şi armonia;
  • roşu– simbolizează curajul, voinţa, dragostea, pasiunea, succesul şi onoarea;
  • albastru- bunătate, liniște căldura sufletească.

English version

On February 21, 2024, the Ministry of Development, Public Works, and Administration marks an important moment in the local regulatory process by announcing the opening of the decision-making transparency procedure for the elaboration of the Government Decision approving the model of the flag of Păulești commune, located in Satu Mare county.

The draft normative act aims to approve the flag of Păulești commune, Satu Mare county. This initiative aims to provide the local community with a distinctive symbol that reflects the identity, values, and traditions of the area.

Description of the flag:

The flag of Păulești commune is represented by a rectangular cloth with a width-to-length ratio of 2/3, composed as follows: on a yellow background, the commune’s coat of arms is centrally framed.

Above the mural crown is the name of the administrative territorial unit “PĂULEȘTI COMMUNE” in large blue letters, and at the bottom “SATU MARE COUNTY” in large blue letters.

Description of the coat of arms:

The coat of arms of Păulești commune consists of a triangular shield with rounded edges, cut in a bar.

In the upper right, in a red field, there is a horseman with braids and uncovered head, wearing a chain mail breastplate over a long shirt down to the thighs, and wearing a short mantle over his shoulders, fluttering in the wind. The attire is completed by tight pants and knee-high boots. The horseman holds a raised sword in his left hand and the bridle of a horse reared to the left in his right hand, all in gold.

In the lower left, in a blue field, there are six wheat spikes, in gold.

The shield is crowned with a silver mural crown with a crenellated tower.

Significance of the combined elements:

The horseman alludes to Voivode Menumorut, whose rule extended to the area.

The attire and posture suggest valor and the struggle for freedom.

The six wheat spikes indicate the number of component villages of the commune and represent the wealth of the area and the diligence of its inhabitants.

The mural crown with a crenellated tower signifies that the locality has the rank of a commune.

The chromatic combination used complies with heraldic rules, and the colors used are:

Yellow – symbolizes light, the sun, warmth, and harmony;

Red – symbolizes courage, willpower, love, passion, success, and honor;

Blue – kindness, tranquility, and warmth of the soul.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

Adsense

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.