Acasă Informativ Eco-chic vs. Eco-cheap: Sătmărenii aleg opțiunea care nu le golește portofelul

Eco-chic vs. Eco-cheap: Sătmărenii aleg opțiunea care nu le golește portofelul

0

Un studiu de specialitate publicat recent aduce în atenția publicului o realitate complexă a comportamentului consumatorilor români în ceea ce privește achiziționarea produselor sustenabile. Conform acestui studiu citat de Agerpres, efectuat de Mkor și intitulat “Consumatorul Etic din România în 2024”, aproape șase din zece români (58%) renunță la produsele sustenabile din cauza costului mai ridicat al acestora, în timp ce o proporție semnificativă, de 38%, sunt atenți la impactul pe care îl au asupra mediului prin obiceiurile lor de consum.

Rezultatele cercetării arată că există o serie de factori care influențează decizia consumatorilor în ceea ce privește achiziționarea produselor sustenabile. Peste o treime (35%) dintre respondenți manifestă lipsă de încredere în autenticitatea etichetelor eco, în timp ce 28% consideră că opțiunile eco disponibile în magazine sunt limitate.

Cu toate acestea, există și un segment al populației, reprezentând peste jumătate din totalul chestionaților (56%), care se află într-o zonă de indecizie în ceea ce privește achiziționarea produselor mai prietenoase cu mediul, în timp ce 6% nu manifestă interes pentru sustenabilitate și etică. În plus, patru din zece consumatori indeciși demonstrează o deschidere către acțiuni de protejare a mediului în viața de zi cu zi și au potențialul de a deveni Consumatori Etici prin intermediul unor campanii educaționale și programe de încurajare a comportamentului responsabil.

Conform sursei citate, alți factori care influențează decizia de a evita achiziționarea produselor sustenabile includ lipsa de încredere în declarațiile de sustenabilitate ale companiilor, lipsa informațiilor despre impactul și originea produselor (24%) și lipsa timpului pentru a căuta alternative sustenabile (21%).

În ceea ce privește profilul consumatorului etic din România în anul 2024, acesta este predominant reprezentat de femei din generația Millennials, care locuiesc în mediul urban, au studii superioare, sunt părinți ai unor copii minori și au venituri medii sau mici.

De asemenea, rezultatele studiului indică faptul că 41% dintre respondenți sunt interesați de beneficiile pentru sănătate și starea de bine atunci când achiziționează produse și servicii, în timp ce 39% sunt atenți la aspectele legate de sustenabilitate și responsabilitatea față de mediu.

În general, consumatorul etic din România se orientează către trei categorii principale de produse pentru care caută variante sustenabile: alimente (67%), cosmetice și produse de îngrijire personală (36%) și cafea și băuturi (30%).

Studiul Mkor a fost realizat în luna noiembrie a anului 2023 pe un eșantion de o mie de respondenți, cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani, folosind metoda de cercetare CAWI, desfășurată în mediul online. Aceste concluzii oferă o imagine detaliată a tendințelor și provocărilor în domeniul consumului etic în România și pot servi drept bază pentru dezvoltarea unor strategii eficiente în acest sens.

English version

A recent published specialized study draws attention to a complex reality regarding the behavior of Romanian consumers when it comes to purchasing sustainable products. According to this study, conducted by Mkor and titled “The Ethical Consumer in Romania in 2024”, nearly six out of ten Romanians (58%) give up on sustainable products due to their higher cost, while a significant proportion, 38%, are mindful of the environmental impact of their consumption habits.

The research results show that there are several factors influencing consumers’ decisions regarding the purchase of sustainable products. Over a third (35%) of respondents express a lack of confidence in the authenticity of eco-labels, while 28% consider that eco-options available in stores are limited.

However, there is also a segment of the population, representing over half of the respondents (56%), who are undecided about purchasing environmentally friendly products, while 6% show no interest in sustainability and ethics. Moreover, four out of ten undecided consumers demonstrate openness to environmental protection actions in their daily lives and have the potential to become Ethical Consumers through educational campaigns and programs encouraging responsible behavior.

According to the cited source, other factors influencing the decision to avoid purchasing sustainable products include lack of confidence in companies’ sustainability statements, lack of information about the impact and origin of products (24%), and lack of time to seek sustainable alternatives (21%).

Regarding the profile of the ethical consumer in Romania in 2024, it is predominantly represented by Millennial women, living in urban areas, with higher education, parents of young children, and with moderate to low incomes.

Additionally, the study results indicate that 41% of respondents are interested in the health benefits and well-being when purchasing products and services, while 39% are attentive to aspects related to sustainability and environmental responsibility.

In general, the ethical consumer in Romania focuses on three main categories of products for which they seek sustainable alternatives: food (67%), cosmetics and personal care products (36%), and coffee and beverages (30%).

The Mkor study was conducted in November 2023 on a sample of one thousand respondents, aged between 18 and 55 years, using the CAWI research method, conducted online. These conclusions provide a detailed insight into the trends and challenges in the field of ethical consumption in Romania and can serve as a basis for developing effective strategies in this regard.

Adsense

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.