Acasă Fotbal Echipele de fotbal care au prioritate la baza sportivă Dinamo din Satu...

Echipele de fotbal care au prioritate la baza sportivă Dinamo din Satu Mare

0

Conform Articolului 13 din Contractul de Asociere în Participațiune, anexă la HCL Satu Mare nr. 153/31.05.2017, echipele care utilizează Baza Sportivă Dinamo din municipiul Satu Mare sunt reglementate în funcție de criterii clare de prioritate. Aceste criterii vizează structurile sportive locale sau județene și sunt stabilite prin Regulamentul de organizare al bazei sportive.

În primul rând, conform acestor criterii, au prioritate loturile naționale de seniori și juniori ale României, urmate de Liceul cu Program Sportiv Satu Mare și Clubul Sportiv Școlar Satu Mare. De asemenea, sunt incluse în lista de priorități cluburile de copii și juniori din municipiul Satu Mare care activează în Campionatul Național al României.

În prezent, Baza Sportivă Dinamo găzduiește activitatea a 7 cluburi de copii și juniori din municipiul Satu Mare, printre care se numără Liceul cu Program Sportiv Satu Mare, Clubul Sportiv Școlar Satu Mare, Calcio, Juventus, Academia Partium, ACS Galaxy Satu Mare și echipele care reprezintă Olimpia MCMXXI Satu Mare în campionatele județene de juniori.

Este important de menționat că singurele entități care au un program fix în Baza Sportivă Dinamo sunt Liceul cu Program Sportiv Satu Mare și Clubul Sportiv Școlar Satu Mare. Celelalte structuri sportive își organizează antrenamentele în funcție de programul disponibil și de prioritățile stabilite conform regulamentului.

Această abordare organizatorică asigură o utilizare eficientă a facilităților sportive disponibile, facilitând în același timp dezvoltarea sportului în comunitatea locală și județeană.

English version

According to Article 13 of the Joint Venture Association Contract, annexed to Decision No. 153/31.05.2017 of the Satu Mare City Council, the teams using the Dinamo Sports Base in Satu Mare are regulated based on clear priority criteria. These criteria concern local or county sports structures and are established by the Sports Base organization regulations.

Firstly, according to these criteria, priority is given to the senior and junior national teams of Romania, followed by the Satu Mare Sports High School and the Satu Mare School Sports Club. Additionally, included in the priority list are children’s and junior clubs from Satu Mare participating in the Romanian National Championship.

Currently, the Dinamo Sports Base hosts the activities of 7 children’s and junior clubs from Satu Mare, including the Satu Mare Sports High School, the Satu Mare School Sports Club, Calcio, Juventus, Partium Academy, ACS Galaxy Satu Mare, and the teams representing Olimpia MCMXXI Satu Mare in county junior championships.

It is important to mention that the only entities with a fixed schedule at the Dinamo Sports Base are the Satu Mare Sports High School and the Satu Mare School Sports Club. The other sports structures organize their training sessions based on the available schedule and priorities established according to the regulations.

This organizational approach ensures efficient use of the available sports facilities, while also facilitating the development of sports in the local and county community.

Adsense