Acasă Informativ Când se schimbă ora în anul 2024?

Când se schimbă ora în anul 2024?

0

Fiecare primăvară, România se pregătește să intre în perioada orei de vară, un obicei încă încărcat cu semnificații și controverse. Cu ceasurile date cu o oră înainte, se deschide poarta către zile mai lungi și o explozie de lumină solară. Dar, odată cu această schimbare, apar și întrebări despre impactul asupra vieții de zi cu zi și sănătatea noastră.

Tradiția și practica

În România, ora de vară este încă o tradiție întipărită adânc în calendarul nostru anual. Instituită pentru prima dată în 1932, ea a trecut prin diverse modificări și ajustări de-a lungul timpului. Astăzi, conform legislației Uniunii Europene, trecerea la ora de vară are loc în ultima duminică a lunii martie, iar revinerea la ora standard se întâmplă în ultima duminică a lunii octombrie.

Trecerea la Ora de Vară în 2024

În 2024, trecerea la ora de vară în România se va face în noaptea de 30/31 martie. Duminică, 31 martie, devine cea mai scurtă zi din an, după ce ora 3.00 devine ora 4.00 și va avea doar 23 de ore. Se va aplica ora de vară până în 27 octombrie, în acest an.

Impactul asupra organismului

Odată cu schimbarea ceasurilor, vine și o ajustare a ritmului nostru biologic. Studiile arată că trecerea la ora de vară poate avea un impact asupra sănătății noastre, atât fizice, cât și mentale. Unele dintre aceste efecte includ:

 • Perturbarea Ceasului Biologic: Corpul nostru este programat să funcționeze într-un anumit ritm, iar schimbarea orei poate perturba acest ceas intern, ducând la dificultăți de ajustare și somn alterat.
 • Dereglări Hormonale: Ora de vară poate afecta nivelurile de melatonină, hormonul care reglează ciclul de somn și veghe, ceea ce poate duce la dificultăți în adormire și calitatea somnului.
 • Impactul Mental: Unele cercetări sugerează că schimbarea orei poate avea un impact negativ asupra sănătății mintale, contribuind la creșterea stresului și anxietății.

Tranziția și Acomodarea

Deși tranzitia la ora de vară poate fi dificilă pentru mulți dintre noi, există câteva strategii pe care le putem adopta pentru a ne ajuta organismul să se adapteze mai ușor:

 • Menținerea unui Program de Somn Constant: Încercarea de a menține un program de somn regulat poate ajuta la stabilizarea ritmului nostru biologic și la facilitarea adaptării la schimbarea orei.
 • Expunerea la Lumină Naturală: Petrecerea timpului în aer liber în timpul zilei poate ajuta la sincronizarea ritmului nostru circadian și la reducerea impactului negativ al schimbării orei.
 • Evitarea Stimulantelor: Reducerea consumului de cafea și alte stimulente în timpul perioadei de tranziție poate ajuta la îmbunătățirea calității somnului și la reducerea efectelor negative asupra sănătății mintale.

În final, fiecare dintre noi trebuie să găsească modalitățile potrivite pentru a face față tranziției la ora de vară și pentru a ne menține sănătatea și bunăstarea pe parcursul acestui proces anual. Prin înțelegerea efectelor și adoptarea unor strategii adecvate, putem face ca această perioadă să fie una mai ușoară și mai puțin stresantă pentru corpul nostru și mintea noastră.

English version

Every spring, Romania prepares to enter the period of daylight saving time, a tradition still laden with significance and controversy. With the clocks set forward by one hour, the gateway opens to longer days and an explosion of sunlight. But with this change comes questions about its impact on daily life and our health.

Tradition and Practice

In Romania, daylight saving time is still a tradition deeply ingrained in our annual calendar. Instituted for the first time in 1932, it has undergone various modifications and adjustments over time. Today, according to European Union legislation, the transition to daylight saving time takes place on the last Sunday of March, and the return to standard time occurs on the last Sunday of October.

Transition to Daylight Saving Time in 2024

In 2024, the transition to daylight saving time in Romania will occur on the night of March 30/31. Sunday, March 31, becomes the shortest day of the year, after 3:00 AM becomes 4:00 AM, and the day will only have 23 hours. Daylight saving time will be applied until October 27th of this year.

Impact on the Body

With the change of clocks, comes an adjustment to our biological rhythm. Studies show that the transition to daylight saving time can have an impact on our health, both physical and mental. Some of these effects include:

 • Disruption of the Biological Clock: Our bodies are programmed to function on a certain rhythm, and the change in time can disrupt this internal clock, leading to adjustment difficulties and altered sleep.
 • Hormonal Imbalances: Daylight saving time can affect melatonin levels, the hormone that regulates the sleep-wake cycle, leading to difficulties in falling asleep and sleep quality.
 • Mental Impact: Some research suggests that the time change can have a negative impact on mental health, contributing to increased stress and anxiety.

Transition and Accommodation

Although the transition to daylight saving time can be challenging for many of us, there are a few strategies we can adopt to help our bodies adjust more easily:

 • Maintaining a Consistent Sleep Schedule: Trying to maintain a regular sleep schedule can help stabilize our biological rhythm and facilitate adaptation to the time change.
 • Exposure to Natural Light: Spending time outdoors during the day can help synchronize our circadian rhythm and reduce the negative impact of the time change.
 • Avoiding Stimulants: Reducing consumption of coffee and other stimulants during the transition period can help improve sleep quality and reduce the negative effects on mental health.

In conclusion, each of us needs to find the right ways to cope with the transition to daylight saving time and to maintain our health and well-being throughout this annual process. By understanding the effects and adopting appropriate strategies, we can make this period easier and less stressful for our bodies and minds.

Adsense

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.