Acasă Sport Pregătiți proiectele! Bani nerambursabili pentru cluburile sportive din municipiul Satu Mare

Pregătiți proiectele! Bani nerambursabili pentru cluburile sportive din municipiul Satu Mare

0

După Consiliul Județean Satu Mare și Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare anunță lansarea programului de finanțare nerambursabilă pentru proiecte din domeniul sportului, în cadrul programului “Sportul pentru Toți”.

Asta înseamnă că asociațiile cluburile pot să înceapă să-și facă proiecte pentru diferite scopuri sportive. Spunem asta pentru că anii trecuți s-au auzit voci din diferite părți că mulți n-au știut despre acest program.

Autoritatea contractantă invită structurile sportive fără scop patrimonial din municipiul Satu Mare să participe la această inițiativă pentru anul 2024.

Detalii esențiale:

  • Obiectul: Finanțarea nerambursabilă a proiectelor sportive de utilitate publică.
  • Procedura: Selecție publică de proiecte în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile și Legii nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul.
  • Data limită pentru depunerea propunerilor: 15.03.2024, ora 16:00, la adresa Bld. Transilvaniei nr.3, Satu Mare.
  • Evaluarea propunerilor: 18-19.03.2024, la sediul autorității contractante.
  • Publicarea rezultatelor: Etapa I – 20.03.2024, ora 16:00; Etapa a II-a – 22.03.2024, ora 16:00.
  • Depunerea contestațiilor: În termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor.
  • Răspunsul la contestații: În termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii contestațiilor.
  • Durata finanțării: Anul 2024.

Pentru detalii suplimentare privind criteriile și condițiile de acces, precum și pentru documentația necesară, accesați site-ul Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare (www.gmz.ro).

Prin acest program, se urmărește promovarea și susținerea activităților sportive în comunitate, contribuind la dezvoltarea unui stil de viață sănătos și implicarea activă a cetățenilor în practicarea sportului.

English version

After the Satu Mare County Council and the G.M. Zamfirescu Satu Mare Cultural Center announce the launch of the non-reimbursable financing program for projects in the field of sports, within the “Sport for All” program.

This means that associations and clubs can start planning projects for various sports purposes. We mention this because in past years, voices from different parts have stated that many were unaware of this program.

The contracting authority invites non-profit sports structures from the municipality of Satu Mare to participate in this initiative for the year 2024.

Essential details:

Subject: Non-reimbursable financing of public utility sports projects.

Procedure: Public project selection in accordance with the provisions of Law no. 350/2005 regarding the regime of non-reimbursable financing and Law no. 69/2000 regarding physical education and sports.

Deadline for submission of proposals: 15.03.2024, 16:00, at Bld. Transilvaniei no.3, Satu Mare.

Evaluation of proposals: 18-19.03.2024, at the contracting authority’s headquarters.

Publication of results: Stage I – 20.03.2024, 16:00; Stage II – 22.03.2024, 16:00.

Submission of appeals: Within 2 working days from the date of posting the results.

Response to appeals: Within 3 working days from the date of submission of the appeals.

Funding duration: The year 2024.

For additional details regarding the criteria and access conditions, as well as the necessary documentation, please visit the website of the G.M. Zamfirescu Satu Mare Cultural Center (www.gmz.ro).

Through this program, the promotion and support of sports activities in the community are aimed at, contributing to the development of a healthy lifestyle and the active involvement of citizens in sports practice.

Magyar verzió

A Szatmár Megyei Tanács és a G.M. Zamfirescu Satu Mare Kulturális Központ bejelentik a sport területén történő nem visszatérítendő finanszírozási program, a “Sport mindenkiért” program elindítását.

Ez azt jelenti, hogy az egyesületek és klubok elkezdhetik tervezni a különböző sportcélokra vonatkozó projekteket. Ezt azért említjük, mert az elmúlt években különböző részekről hangok hallatszottak, miszerint sokan nem voltak tisztában ezzel a programmal.

A szerződő fél arra kéri a non-profit sportstruktúrákat Satu Mare városából, hogy vegyenek részt ebben az kezdeményezésben 2024-ben.

Lényeges részletek:

Tárgy: Közhasznú sportprojektek nem visszatérítendő finanszírozása.

Eljárás: Nyilvános projektválasztás a nem visszatérítendő finanszírozás szabályait meghatározó 350/2005. számú törvény és a testnevelésről és sportról szóló 69/2000. számú törvény rendelkezései szerint.

Javaslatok benyújtásának határideje: 2024.03.15., 16:00 órakor a Satu Mare-i Bld. Transilvaniei 3. szám alatti címre.

Javaslatok értékelése: 2024.03.18-19., a szerződő fél székhelyén.

Eredmények közzététele: I. szakasz – 2024.03.20., 16:00 órakor; II. szakasz – 2024.03.22., 16:00 órakor.

Fellebbezések benyújtása: Az eredmények közzétételét követő 2 munkanapon belül.

Fellebbezésre adott válasz: A fellebbezések benyújtását követő 3 munkanapon belül.

Finanszírozás időtartama: 2024. év.

További részletekért a kritériumok és a hozzáférési feltételek, valamint a szükséges dokumentáció tekintetében kérjük, látogasson el a G.M. Zamfirescu Satu Mare Kulturális Központ weboldalára (www.gmz.ro).

Ezen program révén a közösségben a sporttevékenységek népszerűsítése és támogatása a cél, hozzájárulva ezzel az egészséges életmód kialakításához és a polgárok aktív részvételéhez a sport gyakorlásában.

Adsense

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.